Przejdź do głównej zawartości

Posty

Interferon – lekarstwem na wirusy Źródło: „Człowiek i Przyroda, Informator” – Wydawnictwo Książka i Wiedza 1980. „ I nterferon – lekarstwem na wirusy Do obecnej chwili właściwie nie potrafimy leczyć chorób wirusowych. Działalność lekarzy ogranicza się w takich przypadkach do ogólnego wzmocnienia organizmu, a nie do zwalczania przyczyny choroby – wirusów. Jednak najczęściej choroby takie same mijają po pewnym czasie, istnieją więc jakieś wewnętrzne mechanizmy obronne, dzięki którym organizm potrafi zwalczyć infekcję wirusową… Pojedyncza komórka zainfekowana wirusem produkuje i uwalnia na zewnątrz wiele cząsteczek interferonu, z kolei kilka cząsteczek interferonu wyzwala produkcję wielu cząsteczek białka antywirusowego. Taki system umożliwia skuteczną obronę organizmu przed wirusami. ” Wuhan nie było źródłem zarazy? Naukowcy odkryli, że koronawirus pojawił się w Europie wcześniej Współczesny kolaż o suwerenności myślenia: Czy moja fotografia powstałaby, gdyby nie było telewizji i ra
Najnowsze posty
Przynajmniej jeden Polak musi być w Wałbrzychu 04.05.2018  " Komuniści mogą doprowadzić do upadku społeczeństwa i ojczyzny. Ich zasady są niemożliwe do utrzymania i niedopuszczalne, zarówno jeśli chodzi o porządek doczesny - opowiadają się bowiem przeciw prawu do własności, skąd wynika nieskończone zło, jak i w odniesieniu do porządku moralnego, gdyż stoją one w opozycji do każdej reguły zdrowej moralności oraz do prawowitej władzy... " - Św. Ojciec Pio ZDERZENIE  KULTUROWE w UE Krzysztof Karoń w Wałbrzychu QUO VADIS POLSKA MŁODZIEŻY QOU VADIS POLSKA MŁODZIEŻY cz.II Autor bloga zatrzymał się w 2017 r. na "Przystanku Niepodległość" - w Dworku Chopina: Marguerite Peeters - - A.D. 13.04.2015 Dr Aldona Ciborowska: Nowa Globalna Etyka - Język i Narzędzia Apel - Przesłanie do Ludzi Dobrej Woli! "W wymiarze kultury, etyki, polityki z jakim zagadnieniem mamy obecnie do czynienia? Co to jest globalna ety
  Encyklopedia praworządności - AGENDA 2030 Za: "POLONIA CHRISTIANA" Nr 1/61 MARZEC-KWIECIEŃ 2018 - Źródło: Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, dyrektor SDSN (Sieć Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju) i IIASA (Międzynarodowy Instytut Stosowanej Analizy Systemów) prof. Jeffrey Sachs, Bank Światowy, WHO, dyrektor generalny IIASA prof. Pavel Kabat, Klub Rzymski 1974, Światowa Komisja Środowiska i Rozwoju 1987, Agenda 21 z 1992, Karta Ziemi, Milenijne Cele Rozwoju 2000, Nowa Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 z 2015 (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development), Program Działań Międzynarodowej Konferencji Ludności i Rozwoju, Pekińska Platforma Działania, Fundacja Rockefellera, sekretarz stanu w Watykanie kardynał Pietro Parolin, Papieska Akademia Nauk. Autor: Agnieszka Stelmach dla pulswalbrzycha@gmail.com Data ostatniej zmiany: 27.12.2019 Kto rządzi światem? Agenda 2030, NWO, światowe spiski! Prawda czy Fikcja? K. L. Łuksza i